วัฒนธรรมอาหารอีสาน อาหารพื้นบ้านอีสาน

ภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีอิทธิพลต่ออาหารการกินของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางพื้นที่มีความแห้งแล้ง วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นปลาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แมลงบางชนิด และพืชผักต่างๆ การใช้วิธีถนอมอาหารเพื่อการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวอีสาน ชาวอีสานมีข้าวเหนียว นึ่งเป็นอาหารจานหลักของภาคเหนือเช่นกัน การประกอบอาหารจะใช้สัตว์ที่หาได้ เช่น กบ คางคก แคะ และแมลงต่าง ๆ ซึ่งนำรสชาติของอาหารอีสาน เช่น รสเค็มของอาหารปลาร้า ความเผ็ดมาจากพริกสดและพริกแห้ง รสเปรี้ยวมาจากมะกอก ส้ม มะขาม และมดแดง ประกอบกับแหล่งที่มาเกลือสินเธาว์ทำให้ปลาร้าเป็นที่นิยมมาก ปลาร้าพื้นบ้าน อีสาน ได้รับการพัฒนาทั้งวิธีการปรุงและรสชาติจนกลายเป็นสูตรปลาร้าที่จำหน่ายในต่างประเทศในปัจจุบัน