ประวัติความเป็นมา

ประวัติอาหารไทยภาคอีสาน     เป็นประเทศที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทำอาหารพื้นบ้านให้แมลงหลายชนิด ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในอุตสาหกรรมนี้อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมีข้าวเหนียวเป็นหลัก ส่วนผักพื้นบ้านและเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารส่วนใหญ่จะหามาจากในท้องถิ่นในอาหารอีสานมักจะใช้ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารแทบทุกจาน แต่ไม่นิยมนำมาผัด และมักรับประทานกับผักสด อาหารอีสาน (ภาคอีสาน) มีรสชาติที่โดดเด่น คือ รสเค็มของน้ำปลาร้า รสเผ็ดร้อนจากพริกสด พริกแห้ง รสเปรี้ยวจากผักพื้นบ้านอย่างมะขามและมะกอกอาหารส่วนใหญ่มีลักษณะแห้ง ข้น และเป็นน้ำ แต่ไม่ชอบกะทิ คนอีสานใช้ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงในอาหารเกือบทุกชนิด เช่น ซุปหน่อไม้ อ่อม โมกิ น้ำพริก ส้มตำอาหารอีสานที่รู้จักกันแพร่หลายคือ ปลาร้าบอง ซึ่งอุดมไปด้วยสมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม ใบมะกรูด มะขามเปียก หรือแกงอ้อม ที่เน้นการใช้ผักหลายชนิดตามฤดูกาลเป็นหลัก รสชาติของแกงอ้อมจึงออกมามีรสหวานของผักต่างๆ รสเผ็ดพริก กลิ่นหอมของเครื่องเทศและผักชีลาวหรือต้มยำ ซุปมีรสชาติและกลิ่นหอมมากมายรวมถึงเครื่องเทศและสมุนไพรคนอีสานกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก และปกติจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยหวด หวดเป็นภาชนะทรงกรวยทำด้วยไม้ไผ่ควรใช้คู่กับหม้อทรงกระบอก

เอกลักษณ์

ลักษณะอาหารอีสาน อาหารอีสาน มีรสชาติที่โดดเด่น คือ รสเค็มจากน้ำปลาร้า ความเผ็ดมาจากพริกสดจากสวน พริกแห้ง และรสเปรี้ยวจากผักพื้นบ้านที่ปลูกเองหรือในป่า เช่น มะขาม มะกอก อาหารของภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้งและข้น น้ำมูกไหลแต่ไม่ชอบใส่กะปิ ภาคอีสานนิยมใส่น้ำปลาร้าเป็นอาหารได้เกือบทุกชนิด อาหารอีสานที่รู้จักกันแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทยอย่าง ปลาร้าบอง ที่อุดมไปด้วยสมุนไพรอย่าง ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม ใบมะกรูด น้ำพริกมะขาม หรือแกงอ้อม และเน้นการใช้ผักหลายชนิดตามฤดูกาลเป็นหลัก รสผักหวาน รสเผ็ดพริก กลิ่นเครื่องเทศและผักชีลาว

วัฒนธรรมอาหารอีสาน

วัฒนธรรมอาหารอีสาน อาหารพื้นบ้านอีสาน ภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีอิทธิพลต่ออาหารการกินของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางพื้นที่มีความแห้งแล้ง วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นปลาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แมลงบางชนิด และพืชผักต่างๆ การใช้วิธีถนอมอาหารเพื่อการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวอีสาน ชาวอีสานมีข้าวเหนียว นึ่งเป็นอาหารจานหลักของภาคเหนือเช่นกัน การประกอบอาหารจะใช้สัตว์ที่หาได้ เช่น กบ คางคก แคะ และแมลงต่าง ๆ ซึ่งนำรสชาติของอาหารอีสาน เช่น รสเค็มของอาหารปลาร้า ความเผ็ดมาจากพริกสดและพริกแห้ง รสเปรี้ยวมาจากมะกอก ส้ม มะขาม และมดแดง ประกอบกับแหล่งที่มาเกลือสินเธาว์ทำให้ปลาร้าเป็นที่นิยมมาก ปลาร้าพื้นบ้าน อีสาน ได้รับการพัฒนาทั้งวิธีการปรุงและรสชาติจนกลายเป็นสูตรปลาร้าที่จำหน่ายในต่างประเทศในปัจจุบัน